•  

  FOARD TIGERS WRESTLING

   2015 North Carolina 3A State Dual Champs

  2014 North Carolina 3A State Dual Runners-Up

  2013 North Carolina 3A State Dual Champs

  2011 North Carolina 3A State Tournament Champs

  2017 3A West Regional Tournament Runners-Up

   
  2015  3A West Regional Tournament Champs

  2015 3A West Regional Dual Champs

  2014 3A West Regional Tournament Champs

  2014 3A West Regional Dual Champs

  2013 3A West Regional Dual Champs

  2012 3A West Regional Tournament Champs

  2011 3A West Regional Tournament Champs

  2011 3A West Regional Dual Team Runners-Up

   

   

   
  2017 Northwestern 3A/4A Conference  Champs
   
   
  2017Northwestern 3A/4A Conference Tournament Champs 
   
   
   2016 Northwestern 3A/4A Conference Tournament Champs 
   
   
  2016 Northwestern 3A/4A Conference Champs
   
   
  2015 Northwestern 3A/4A Conference Tournament Champs

  2015 Northwestern 3A/4A Conference Champs

  2014 Northwestern 3A/4A Conference Tournament Champs

  2014 Northwestern 3A/4A Conference Champs

  2012 Northwestern 3A/4A Conference Tournament Champs

  2012 Northwestern 3A/4A Conference Champs

  2011 Northwestern 3A/4A Conference Tournament Champs

  2011 Northwestern 3A/4A Conference Champs

  2010 Northwestern 3A/4A Conference Champs

   

   

   

  We are...Foard Wrestling!